Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Ký hiệu: DTL

Địa chỉ: Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại: 04.38587346

Website: thanglong.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu xét theo Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG Phương thức khác
52210205 Thanh nhạc 0 30 Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
52220201 Ngôn ngữ Anh 250   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 50   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

52220209 Ngôn ngữ Nhật 310   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật

52220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 120   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
KQ01

 

 

 

Nhóm ngành Kinh tế – Quản lý
gồm những ngành: Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành
920

 

 

 

  Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

 

 

SK01

 

 

 

Nhóm ngành Khoa học sức khỏe
gồm những ngành: Y tế công cộng, Điều dưỡng, Dinh dưỡng.
65

 

 

 

65

 

 

 

Toán, Hóa học, Sinh học

 

 

 

TT01

 

 

 

Nhóm ngành Toán – Tin học
gồm những ngành: Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin
170

 

 

 

  Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 

XN01

 

 

Nhóm ngành Khoa học XH & Nhân văn
gồm những ngành: Việt Nam học, Công tác xã hội
70

 

 

  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố mức điểm để nhận hồ xét tuyển vào đại học của Trường và thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành.

6. Tổ chức tuyển sinh:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật và Quản trị dịch vụ du lịch – Lữ hành: 20 triệu đồng/năm

+ Ngành Ngôn ngữ Anh và Điều dưỡng: 19 triệu đồng/năm

+ Các ngành còn lại: 18 triệu đồng/năm

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 5%