Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Ký hiệu FBU

Địa chỉ: 136 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043. 793 1340

Website: fbu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ ; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh năm 2017).

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

a)Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: 70% tổng chỉ tiêu.
b)Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 30% tổng chỉ tiêu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

+Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên.

+Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không  nhỏ hơn 6,0.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã trường, mã ngành, tổ hợp xét tuyển:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu, xét theo      Tổ hợp xét tuyển
KQ thi THPTQG Học bạ

THPT

 Tài chính-Ngân hàng 52340201 210 90  

A00:Toán-Lý-Hóa

A01:Toán-Lý-Anh

D01:Toán-Văn –Anh

C04: Toán-Văn-Địa lý

 Kế toán 52340301 210 90
 Kiểm toán 52340302 35 15
 Quản trị kinh doanh 52340101 140 60
 Kinh doanh thương mạị 52340121 70 30
 Công nghệ thông tin 52480201 35 15

 Điều kiện xét tuyển:  

Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: theo Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ GDĐT

Xét tuyển từ kết quả học THPT (xét học bạ):

– Tốt nghiệp THPT;

– Hạnh kiểm xếp từ loại khá trở lên;

– Điểm xét tuyển:

+Tổng điểm bình quân 6 học kỳ của 3 môn đăng ký xét tuyển (theo tổ hợp) + Điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GDDT) từ 18,0 điểm trở lên;

+Điểm bình quân 6 học kỳ môn Toán từ 6,0 điểm trở lên.

7. Tổ chức tuyển sinh:

a)Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia:

+ Đợt 1: từ ngày 28/7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017;

+Xét tuyển bổ sung: từ ngày 13/08/2017, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường sau xét tuyển đợt 1, HĐTS trường xem xét và công bố các nội dung xét tuyển bổ sung. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

b)Xét tuyển theo kết quả học THPT (theo học bạ):

+Đợt 1: từ ngày 01/5/2017 đến ngày 15/6/2017;

+Đợt 2: từ ngày 16/6/2017 đến ngày 31/7/2017;

+Đợt 3: từ ngày 01/8/2017 đến ngày 15/9/2017.

8. Chính sách ưu tiên:

Điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

      500.000 VNĐ/1 tín chỉ (không tăng học phí trong toàn bộ khóa học)