Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Ký hiệu trường: DNV

Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02437532864_122

Website: www.truongnoivu.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT
– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định
– Không vi phạm pháp luật và trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp xét tuyển:

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu. Xét theo Tổ hợp môn xét tuyển
KQ thi THPT QG Phương thức khác
HỌC TẠI HÀ NỘI
52340404

 

 

Quản trị nhân lực

 

 

290

 

 

0

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52320202

 

 

Khoa học thư viện

 

 

30

 

 

20

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

52340406

 

 

Quản trị văn phòng

 

285

 

 

0

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52310205

 

 

Quản lý nhà nước

 

 

200

 

 

0

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52220342

 

 

Quản lý văn hóa

 

 

75

 

 

30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52320303

 

 

Lưu trữ học

 

 

110

 

 

0

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52480104

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

100

 

 

40

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52310201

 

 

Chính trị học

 

 

60

 

 

0

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

52380101

 

 

Luật

 

 

200

 

 

0

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

HỌC TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NAM
52340406D

 

 

Quản trị văn phòng

 

55

 

 

55

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52310205D

 

 

Quản lý nhà nước

 

 

25

 

 

25

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52320303D

 

 

Lưu trữ học

 

 

20

 

 

20

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52340404D

 

 

Quản trị nhân lực

 

 

60

 

 

60

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52380101D

 

 

Luật

 

 

30

 

 

30

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52480104D

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

20

 

 

20

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52220342D

 

 

Quản lý văn hóa

 

 

20

 

 

20

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

– Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có khoảng 10% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT;

– Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam có 50% chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển học bạ THPT

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

–  Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

– Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, có tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển bằng và cao hơn mức điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

6. Tổ chức tuyển sinh:

6.1.Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, điểm xét tuyển vào trường thấp nhất bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.2. Xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12:

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội)

+ Bản photo công chứng học bạ THPT

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

+ 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận

Lịch nhận hồ sơ xét tuyển:  

– Thí sinh đăng ký xét tuyển học tại Hà Nội, Trường sẽ thông báo cụ thể, chi tiết về hồ sơ, lịch xét tuyển và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ trong các đợt xét tuyển bổ sung của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển học tại Quảng Nam, lịch nhận hồ sơ xét tuyển như sau:

+ Đợt 1: từ ngày 15/7/2017  đến ngày 25/7/2017

+ Đợt 2: từ ngày 13/8/2017  đến ngày 01/9/2017

+ Đợt 3: Trường sẽ có thông báo cụ thể sau

6.3 Hình thức, địa chỉ nhận ĐKXT: Thí sinh nộp giấy báo kết quả thi hoặc hồ sơ theo một trong hai (02) hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

+ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (0243) 7532864-227, Fax: (0243) 7588 640 – (0243) 7532 955

+ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam

Đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc – thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

ĐT: (0235)  6263 232 – (0236)  2240 390;     Hotline: 19009010

Fax : (0235) 62 63 239

+ Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh

Số 89 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3910 1887; Fax: (028) 3910 1880

7. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định tại Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05 /2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ.

– Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy.

– Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021) Thực hiện theo lộ trình tăng học phí của Nhà nước.