Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

Ký hiệu: FPT

Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo, khu CNC Hòa Lạc, KM29, Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 0473001866

Website: daihoc.fpt.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2017, có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT.

2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong và ngoài nước Việt Nam.

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Trường Đại học FPT kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lực đầu vào của thí sinh theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí 1 chiếm 50% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ liên tiếp ở THPT lớn hơn hoặc bằng 6.00 điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Tiêu chí 2 chiếm 50% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Trường xây dựng điểm chuẩn cho từng ngành và theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu theo KQ Tổ hợp môn xét tuyển
thi THPTQG Học THPT
52210403

 

Thiết kế đồ họa

 

25

 

25

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52220201

 

Ngôn ngữ Anh

 

125

 

125

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52220209

 

Ngôn ngữ Nhật

 

150

 

150

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52340101

 

Quản trị kinh doanh

 

340

 

340

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52340107

 

Quản trị khách sạn

 

75

 

75

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52340120

 

Kinh doanh quốc tế

 

175

 

175

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52340201

 

Tài chính – Ngân hàng

 

60

 

60

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

52480101

 

Khoa học máy tính

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

52480103

 

Kỹ thuật phần mềm

 

510

 

510

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

52480299

 

An toàn thông tin*

 

110

 

110

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

52580102

 

Kiến trúc

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1 Thời gian

a. Lịch trình thi tuyển:

– Ngày thi: 14/5/2017;

– Hạn đăng ký dự thi: 13/5/2017;

– Thông báo phòng thi, số báo danh và địa điểm thi trên website của Trường: 9:30 sáng ngày 12/5/2017;

– Hoàn thiện thủ tục đăng ký và điều chỉnh thông tin (nếu có): 13/5/2017;

– Công bố kết quả thi tuyển 10 ngày sau khi thi trên website của Trường.

b. Lịch trình xét tuyển:

– Hạn đăng ký xét tuyển: 11/5/2017;

– Công bố kết quả xét tuyển: sau ngày 15/5/2017 trên website của Trường.

– Nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ xem xét tổ chức các đợt thi tuyển và xét tuyển bổ sung.

7.2 Hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển

7.2.1. Hình thức nhận Đăng ký thi tuyển

a. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Phiếu đăng ký Đại học FPT;

– 01 bản photo hoặc scan CMND;

– 04 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;

– Lệ phí dự thi 200,000 VNĐ.

b. Cách thức đăng ký dự thi:

Đăng ký dự thi chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

Cách thức nộp lệ phí dự thi: thí sinh chọn 1 trong 3 cách sau

– Nộp trực tuyến trên website của trường

– Nộp vào tài khoản ngân hàng của trường.

– Nộp trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường.

Cách thức nộp hồ sơ dự thi: thí sinh chọn 1 trong 3 cách sau

Cách 1: Đăng ký dự thi trực tuyến trên website của trường.

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi bằng cách chụp ảnh hoặc scan hồ sơ gửi về địa chỉ email: daihocfpt@fpt.edu.vn.

– Nhà trường sẽ gửi Giấy báo thi cho thí sinh qua email theo địa chỉ đã ghi trong Hồ sơ đăng ký dự thi.

Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện.

Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký dự thi qua bưu điện đến các văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Nhà trường sẽ gửi Giấy báo thi cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trong Hồ sơ đăng ký dự thi.

Cách 3: Đăng ký dự thi trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh.

– Thí sinh có thể đến trực tiếp văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học.

– Tất cả thí sinh hoàn thành Hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp sẽ được nhận Giấy báo thi ngay khi hoàn thiện thủ tục đăng ký.

7.2.2 Hình thức nhận xét tuyển (ĐKXT)

a. Hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT

– Phiếu đăng ký Đại học FPT;

– 01 bản photo hoặc bản scan Học bạ THPT;

– 01 bản photo hoặc scan CMND;

– 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;

– Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ

b. Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 2017

– Phiếu đăng ký Đại học FPT;

– 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017;

– 01 bản photo hoặc bản scanCMND;

– 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;

– Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ

c. Cách thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường Đại học FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.

Cách thức nộp lệ phí xét tuyển: Thí snh chọn 1 trong 3 cách sau:

– Nộp trực tuyến trên website của trường

– Nộp vào tài khoản ngân hàng của trường

– Nộp trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường.

Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh chọn 1 trong 3 cách sau:

Cách 1 ​: Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của trường.

– Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng cách chụp ảnh hoặc scan hồ sơ gửi về địa chỉ email: daihocfpt@fpt.edu.vn;

– Nhà trường sẽ gửi Giấy xác nhận cho thí sinh qua email theo địa chỉ đã ghi trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện.

– Thí sinh gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện đến các văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học FPT;

– Nhà trường sẽ gửi Giấy xác nhận cho thí sinh theo địa chỉ đã ghi trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Cách 3: Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh

– Thí sinh có thể đến trực tiếp văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học FPT;

– Tất cả thisinh hoàn thành Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp sẽ được nhận Giấy xác nhận ngay khi hoàn thiện thủ tục đăng ký.

8. Chính sách ưu tiên:

8.1 Chính sách tuyển thẳng

Các trường hợp sau được miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT:

a- Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) năm 2017;

b- Tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên *(đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;

c- Tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ liêp tiếp ở THPT từ 21 điểm trở lên* xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;

d- Đạt giải cấp thành phố cuộc thi Violympic năm 2016, 2017;

e- Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;

f- Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên.

Ghi chú: (*) làm tròn đến một chữ số thập phân.

8.2 Chính sách ưu tiên xét tuyển:

Cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào trường cho các thí sinh đăng ký Đại học FPT trong kỳ đăng ký xét tuyển đợt 1 của Bộ GDĐT:

– Nguyện vọng 1 – 5: cộng 2 điểm ưu tiên

– Nguyện vọng 6 – 10: cộng 1 điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2017

8.3. Chính sách công nhận kết quả bài thi môn ngoại ngữ.

Công nhận kết quả bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Điều 32 của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT đính kèm Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/01/2017.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

a. Lệ phí xét tuyển: 100,000 VNĐ.

b. Lệ phí thi tuyển:  200,000 VNĐ.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

– Học phí tiếng Anh dự bị: 10.350.000 VNĐ/mức (có 5 mức tiếng Anh, xếp lớp tuỳ trình độ)

– Học phí chuyên ngành:

+ Ngành ngôn ngữ: 18.900.000 VNĐ/kỳ (gồm 9 kỳ học chuyên ngành)

+ Ngành khác: 25.300.000 VNĐ/kỳ (gồm 9 kỳ học chuyên ngành)

– Học phí có thể được trường xem xét điều chỉnh hàng năm tăng không quá 10%. Số kỳ nộp học phí toàn khoá học không thay đổi.