Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Trường Đại học Dân lập Phương Đông

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

– Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG

– Ký hiệu: DPD

– Địa chỉ: Số 171 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

– Điện thoại: 04.37848515

– Website: phuongdong.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy chế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Năm 2017, Trường ĐH Phương Đông thực hiện hai hình thức tuyển sinh sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
– Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế của Trường

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu theo KQ
thi THPT QG Học bạ THPT
Việt Nam học

 

52220113

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

12

 

28

 

Ngôn ngữ Anh 52220201  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 45 105
Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 18 42
Ngôn ngữ Nhật 52220209  Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 75 175
Quản trị kinh doanh

 

52340101

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

60

 

140

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

52340103

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

45

 

105

 

Tài chính – Ngân hàng

 

52340201

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

30

 

70

 

Kế toán

 

52340301

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

72

 

168

 

Quản trị văn phòng

 

52340406

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

33

 

77

 

Công nghệ sinh học

 

52420201

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ

30

 

70

 

Công nghệ thông tin

 

52480201

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

45

 

105

 

Công nghệ chế tạo máy

 

52510202

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

9

 

21

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

52510203

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

12

 

28

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

52510301

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

15

 

35

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

52510302

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

18

 

42

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

52510406

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Ngoại ngữ

Toán, Sinh học, Ngoại ngữ

18

 

42

 

Kiến trúc

 

52580102

 

Toán, Vật lí, Vẽ MT

Toán, Ngữ văn, Vẽ MT

Toán, Ngoại ngữ, Vẽ MT

Ngữ Văn, Vật lí, Vẽ MT

60

 

140

 

Quy hoạch vùng và đô thị

 

52580105

 

Toán, Vật lí, Vẽ MT

Toán, Ngữ văn, Vẽ MT

Ngữ Văn, Vật lí, Vẽ MT

Toán, Địa lí, Vẽ MT

12

 

28

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

52580201

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

24

 

56

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

52580205

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

12

 

28

 

Kinh tế xây dựng

 

52580301

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Ngoại ngữ

Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

15

 

35

 

Ghi chú: Môn Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian tuyển sinh
Đợt 1:
– Từ 15/6/2017 đến hết ngày 20/7/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển (đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả học tập bậc THPT)
– Từ ngày 21/7/2017 đến hết ngày 22/7/2017: Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 2:
– Từ ngày 22/07/2017 đến hết ngày 31/07/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển (đối với thí sinh xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả học tập bậc THPT)
– Trước 17h ngày 01/08/2017: Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 3:
– Từ ngày 13/08/2017 đến hết ngày 23/08/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 24/08/2017 trước ngày 26/08/2017: Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 4:
– Từ ngày 25/08/2017 đến hết ngày 06/09/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 07/09/2017 trước ngày 09/09/2017: Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Đợt 5:
– Từ ngày 08/09/2017 đến hết ngày 19/09/2017: Nhận hồ sơ xét tuyển
– Từ ngày 20/09/2017 trước ngày 22/09/2017: Xét tuyển và công bố trúng tuyển
Các đợt tuyển sinh tiếp theo dựa vào tình hình thực tế của Trường (Kết thúc trước ngày 15/11/2017)
7.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
a) Tiêu chí xét tuyển:
– Tiêu chí 1: Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;
– Tiêu chí 2: Thí sinh trước khi nhập học phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
– Tiêu chí 3: Đối với trình độ Đại học: Kết quả thi THPT quốc gia đối với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh phải đảm bảo không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GDĐT quy định.
– Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.
c) Quy tắc xét tuyển
– Điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = M1 + M2 + M3 + KV + ĐT
Trong đó:
+ M1, M2, M3 là điểm thi không nhân hệ số các môn trong tổ hợp môn xét tuyển của ngành, riêng đối với ngành Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị M3 là điểm thi môn Vẽ mỹ thuật và được nhân hệ số 2,
+ KV là mức điểm ưu tiên khu vực, ĐT là mức điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.
– Nguyên tắc xét:
+ Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3 tại điểm a nói trên, xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu (sai số +10%) đã xác định của mỗi ngành cho phương thức này.
+ Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ công bố chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo trên trang web của trường: http://phuongdong.edu.vn
d) Tổ chức đăng kí xét tuyển
Tổ chức đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng kí xét tuyển, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển đến nhập học: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
7.3. Xét tuyển căn cứ theo kết quả học tập bậc THPT
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT trong 2 học kỳ năm lớp 12.
Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị: Các môn văn hóa xét tuyển dựa vào kết quả của các môn tương ứng, môn Vẽ mỹ thuật được xác định theo quy định của Trường.
a) Tiêu chí xét tuyển:
– Tiêu chí 1: Thí sinh tốt nghiệp THPT;
– Tiêu chí 2: Đối với trình độ Đại học, thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn học của 2 học kỳ năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký đạt từ 18,0 điểm trở lên; riêng đối với ngành Ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển đạt 12,0 điểm trở lên;
– Tiêu chí 3: Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.
b) Hồ sơ xét tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường ĐH Phương Đông).
– Bản sao học bạ THPT.
– Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
c) Quy trình xét tuyển:
Bước 1: Thành lập Hội đồng Xét tuyển và các Ban giúp việc.
Bước 2: Tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý.
Bước 3: Thống kê các điều kiện xét tuyển, ưu tiên xét tuyển.
Bước 4: Họp Hội đồng Xét tuyển, thực hiện xét tuyển như sau:
– Điểm trung bình ba môn thuộc tổ hợp ba môn xét tuyển từng ngành của 2 học kỳ năm lớp 12, kí hiệu  ,  ,
ĐXT =   +   +   + KV + ĐT
Đối với ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị M3 là môn Vẽ mỹ thuật
(MVẽ MT), cụ thể:
Công thức tuyển ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị:
ĐXT =   +   + MVẽ MT*2 + KV + ĐT
Trong đó, tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa của 2 học kỳ năm lớp 12 trong tổ hợp môn xét tuyển của thí sinh đạt từ 12.0 điểm trở lên. Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật
MVẽ MT ≥ 4
Trong các công thức trên, KV là mức điểm ưu tiên khu vực, ĐT là mức điểm ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành
–  Nguyên tắc xét tuyển:
Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3 tại điểm a nói trên, lấy điểm xét tuyển, xếp thứ tự từ cao xuống đến hết số lượng theo chỉ tiêu (sai số +10%) của ngành xét tuyển theo từng trình độ đối với phương thức này. Số lượng, tỉ lệ chỉ tiêu các ngành đã được thông báo trong đề án.
Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nếu còn thiếu chỉ tiêu, trường sẽ công bố chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển cho đợt xét tuyển tiếp theo trên trang web của trường: http://phuongdong.edu.vn
Bước 5: Tổng hợp và rà soát kết quả trúng tuyển.
Bước 6: Công bố kết quả xét tuyển và gọi thí sinh nhập học.
d) Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh
Thực hiện theo quy trình như sau:
Bước 1: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Phương Đông), tải tại địa chỉ: http://phuongdong.edu.vn/
Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh, nộp trực tiếp tại Trường hoặc đăng ký trực tuyến qua mạng; địa chỉ: Trường ĐH Phương Đông, số 171 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐT: 04.32272087 hoặc 043.7848515 – máy lẻ 119. Hồ sơ được vào Sổ đăng ký căn cứ theo dấu Bưu điện.
Hồ sơ gồm:
+ Phiếu Đăng ký xét tuyển;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH sẽ nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời sau;
+ Bản sao học bạ THPT;
+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ 04 ảnh (3x4cm) chụp trong thời hạn 6 tháng.
Bước 3: Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.
Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến là 30.000đ / thí sinh.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Nhà trường thu học phí theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong năm học. Đơn giá cho 1 tín chỉ là 280.000đ/TC. Học phí dự kiến cho sinh viên chính quy khoảng 15.000.000đ/năm. Lộ trình tăng học phí không quá 10% cho năm tiếp theo