Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Ký hiệu: DCQ

Địa chỉ: Lô 1-4, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37 632 890

Website: utm.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh:Trên toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và kết quả học tập THPT theo đúng quy định tại quy chế tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị được thực hiện đúng theo quy định tại quy chế tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu xét theo Tổ hợp môn xét tuyển
KQ thi THPTQG KQ học tập THPT
Tài chính ngân hàng 52340201 45 110 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

(Toán, Tin học, Tiếng Anh)

Kế toán 52340301 40 90
Kỹ thuật phần mềm 52480103 12 28
Quản trị kinh doanh 52340101 45 95
Công nghệ Thông tin 52480201 10 30
Luật kinh tế 52380107 45 115 (Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

(Văn, Sử , Địa)

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 52340103  

35

 

80

Ngôn ngữ Anh 52220201 10 20 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

(Văn, Sử, Tiếng Anh)

Ngôn ngữ Nga 52220202  

10

 

20

Quản lý nhà nước 52310205  

12

 

28

(Toán, Lý, Hóa)

(Toán, Lý, Tiếng Anh)

(Toán, Văn, Tiếng Anh)

(Văn, Sử, Địa)

7. Tổ chức tuyển sinh:

Phương thức 1 – Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

+ Thời gian xét tuyển

– Nhận hồ sơ và xét tuyển: Từ ngày 01/06 đến 31/12 hàng năm và được chia làm nhiều đợt xét tuyển (căn cứ dấu ghi ngày của bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

– Công bố kết quả xét tuyển theo đợt: 25/06; 25/7; 25/8; 25/9; 19/10; 25/11; 25/12

+ Hồ sơ xét tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.

– Bản sao có chứng thực: Học bạ THPT; Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia.

– Giấy tờ chứng nhận đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

– 04 ảnh cỡ 3×4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– 02 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

+ Phương thức đăng ký của thí sinh

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Tòa nhà Intecen, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường.

– Đăng ký trực tuyến trên website của trường tại địa chỉ: http://utm.edu.vn

Phương thức 2 – Xét tuyển dựa theo điểm của kỳ thi THPT Quốc gia

+ Thời gian xét tuyển

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017;

+ Hồ sơ xét tuyển gồm có:

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017;

+ Phương thức đăng ký của thí sinh

Đợt xét tuyển 1, Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung thí sinh có thể đăng ký theo các phương án sau:

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Tòa nhà Intecen, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện vào địa chỉ của trường.

– Đăng ký trực tuyến trên website của trường tại địa chỉ: http://utm.edu.vn

8. Chính sách ưu tiên:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

Mức học phí 12 triệu/năm học (Mức học phí trên dự kiến không đổi trong 4 năm học)