Trang chủ / Đại học TP.Hà Nội / Trường Đại học Công đoàn

Trường Đại học Công đoàn

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

* Mã tuyển sinh: LDA

* Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

* Điện thoại: 043.8573204; 043.8574419; 043.8512713

* Địa chỉ trang web: http://dhcd.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và đã tốt nghiệp THPT.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
  Trình độ Đại học:     2000
1 Luật 52380101 Toán + Lý + Anh (Khối A01)

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

1450
2 Quản trị kinh doanh 52340101 Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)
3 Tài chính – Ngân hàng 52340201
4 Kế toán 52340301
5 Quản trị nhân lực 52340404
6 Quan hệ lao động 52340408
7 Bảo hộ lao động 52850201 Toán + Lý + Hóa (Khối A00)
Toán + Lý + Anh (Khối A01)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)
550
8 Xã hội học 52310301 Toán + Lý + Anh (Khối A01)

Văn + Sử + Địa (Khối C00)
Toán + Anh + Văn (Khối D01)

9 Công tác xã hội 52760101

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Thí sinh có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Khi thực hiện xét tuyển, độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng một ngành được quy định như sau:

  + Đối với các tổ hợp môn thi Toán – Lý – Hóa; Toán – Lý – Anh; Toán – Anh – Văn điểm trúng tuyển cùng một ngành bằng nhau.

  + Đối với tổ hợp môn thi Văn – Sử – Địa: Điểm trúng tuyển cao hơn 01 điểm so với các tổ hợp khác cùng ngành.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT đợt 1 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Nhà trường áp áp dụng mức học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; mức học phí dự kiến cho năm học 2017-2018 đối với đại học chính quy: 7,4 triệu/ năm.

11. Chỗ ở ký túc xá sinh viên: Đáp ứng đủ nhu cầu cho sinh viên.

12. Thông tin liên hệ:

     Phòng Đào tạo – tầng 3, nhà A, trường Đại học Công đoàn

     Địa chỉ: Số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại: 043.8574419, 043.8512713

     Email: truongdv@dhcd.edu.vn