Trang chủ / Bản tin / Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT năm 2017

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn nhận hồ sơ ĐKXT năm 2017

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHBK Hà Nội công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn được đăng ký xét tuyển) đối với các ngành/nhóm ngành năm 2017. Cụ thể:

TT Ngành/nhóm ngành Điểm xét
1 KT11, KT21, KT22, KT24 ≥ 24,0
2 KT12, KT23, KT31, TT11, TT14, TT21, TT22, TT24, TT25 ≥ 22,5
3 KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2 ≥ 21,0
4 Các chương trình đào tạo quốc tế (mã QTxx) ≥20,0

Trong đó, điểm xét (ĐX) tính theo công thức:

* Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn1+Môn2 + Môn3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

* Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn chính x 2+Môn2 + Môn3) x ¾, làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV/ĐT) + Điểm ƯT xét tuyển

Dự kiến, ngày 01/8/2017, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo từng ngành/nhóm ngành cụ thể. Thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2017 sẽ liên tục được cập nhật tại website: www.hust.edu.vn.